35254
Sözleşmeler kapsamında bir tarafını tüketicilerin oluşturduğu akitler kapsamında güncel gelişmeler ışığında her türlü ihtilafın çözümüne odaklı yardımlarımızı sunmaktayız.