35254
Hizmet ve İş Görme Sözleşmeleri kapsamında işçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik güncel bilgi ve tecrübelerimizi sunmaktayız.