35254
T.M.K. ilgili hükümleri kapsamında eşler arasındaki boşanma, nafaka, velayet vb. gibi ihtilafların çözümüne yönelik güncel bilgilerimizi sunmaktayız.